el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

🏠 Habitatge

Coordina la Judith Morató

Començar a investigar opcions per a solucionar el tema de l’habitatge per a la gent que vulgui viure al poble. És un tema molt gran però el grup vol començar a explorar i parlar d’opcions possibles com models d’altres pobles, subvencions per remodelar cases, cooperatives, banc de cases, etc. Aportem idees i investiguem opcions disponibles.

Una de les activitats que han sorgit d’aquesta comissió de treball és la creació del Cicle de Xerrades sobre Habitatge. 

Què hem fet