el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Qui som

Som un grup de persones de Cornudella de Montsant que volem millorar el present i el futur del poble. Tant de les persones que hi viuen com de l’entorn.

Volem un poble verd, respectuós amb l’entorn, on hi hagi comunitat, integrador (per a tothom i amb tothom), amb bona comunicació, on es potenciï l’economia local, saludable, creatiu i bonic.

Creiem en l’impacte local com un motor de canvi global.

Som antifeixistes, feministes i ecologistes. Som un grup laic, lliure de racisme i d’actituds lgtbifòbiques. Un grup desvinculat de qualsevol opció política.

Valors

Responsabilitat social

sostenibilitat

Col·laboració

Integració

igualtat

respecte

Objectius

  • Vetllar per fer comunitat i crear xarxa social.
  • Dinamitzar la població recolzant el teixit associatiu que ja existeix i que està en línia amb la nostra manera d’entendre el poble. És a dir, col·laborar activament amb la resta d’entitats.
  • Fomentar l’ecologia i la cura del medi ambient.

Com ens organitzem

Actualment hi ha un grup nucli (grup vertebrador, grup motor) format per 7 persones. Ens reunim físicament o telemàticament sempre que ho necessitem, i totes les decisions generals les prenem de manera assembleària. Dins d’aquest grup hi ha quatre rols clarament definits: coordinació, difusió, relacions públiques i tresoreria. Les persones que conformem aquest grup tenim el compromís de seguir les reunions mensuals, les pròpies internes i el de realitzar una retrospectiva a l’any on valorem la feina feta, revisem el funcionament, proposem canvis estructurals, revisem rols, etc.

D’altra banda, per tal de poder de dur a terme les iniciatives que van sorgint d’una manera més participativa, eficient i focalitzada, ens hem organitzat en diferents comissions/grups de treball temàtics. Cada grup de treball té una persona que el coordina, i està format per totes aquelles persones que comparteixen interès per la temàtica concreta d’aquell grup. Aquests grups són oberts a tothom i es pot formar part de tants grups de treball com es vulgui.

D’aquests grups de treball, es poden generar grups de projecte, és a dir, grups de treball puntuals per impulsar iniciatives concretes que requereixen una major organització. Aquests grups deixen d’estar actius una vegada es finalitza el projecte o es transformen en grups de treball si hi ha una continuïtat.

La creació d’aquests grups de treball va en funció de l’energia i necessitats de les persones membres (per exemple, Comissió de Salut o Comissió de Tecnologia). No tots els grups que s’han constituït fins ara estan actualment actius o duent a terme iniciatives.

Els grups de treball que actualment tenim constituïts són els següents:


🌱

Rosa Agudo

Fomentar l’ecologia i la cura del medi ambient. Fer propostes en positiu per disminuir l’impacte ambiental del municipi i lluitar contra l’ús d’herbicides tòxics.


🏡

Judith Morató

Solucionar el problema de l’habitatge que pateix actualment Cornudella de Montsant. Volem que tothom que vulgui viure al poble pugui fer-ho amb dignitat. Aportem idees i investiguem opcions disponibles.


💜

Glòria Espasa

Representar i defensar els interessos de les dones del nostre poble, reivindicar els nostres drets i llibertats, sentir-nos acollides i acompanyades i consolidar un associacionisme femení sòlid i actiu.


🎭

Núria Luque

Projectar el poble com a centre cultural de referència, promocionant activitats diferents propostes artístiques i culturals. Alhora organitzant esdeveniments que interrelacionin diferents col·lectius del poble.


📢

Glòria Espasa

Millorar la comunicació entre les persones que viuen al poble i l’accessibilitat a la informació comunitària.


🛋️

Inti Ocean

Vetllar pel màxim aprofitament dels espais públics del poble a través de la recerca i gestió d’aquests.


D’on venim

El grup va néixer a principis del 2022 en gran part motivat pels tristos efectes de la pandèmia. Es van realitzar quatre trobades amb persones diferents per intentar arribar al major nombre de persones possibles i trobar les inquietuds i objectius comuns.

Amb les persones que van continuar, el mes de juny del 2022 es van organitzar dues sessions de dinamització. A la primera es van definir els valors i els trets més importants que havien de definir el nostre poble. I a la segona, cadascú va decidir on volia posar l’energia. Es van definir els primers grups de treball i es van instaurar les reunions mensuals per anar fent seguiment de cap a on anàvem.

El novembre de 2022 es va organitzar el Concurs de truites a la plaça per tal de presentar el grup al poble i arribar a les persones que encara no s’havia pogut arribar en el moment de les presentacions. Des de llavors ja es van arrencar moltes altres iniciatives nascudes des dels diferents grups de treball.

A l’estiu del 2023 es va fer una retrospectiva del primer ‘curs’ del grup. Es van convocar a les persones que havien anat a alguna de les reunions organitzades durant l’any i les persones que havien participat en alguna de les iniciatives. A partir d’aquesta retrospectiva es va definir el grup nucli i es van definir i establir els rols, les bases, els valors i els objectius del grup que hi ha actualment.