el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Grups de treball

Per tal de poder de dur a terme les iniciatives que van sorgint en el grup d’una manera més eficient i focalitzada, ens hem anat organitzant en diferents grups de treball temàtics. Hi ha una persona que coordina cada grup. Aquests grups estan formats per diferents persones que estan interessades en les iniciatives del tema que correspon. No tots els grups estan sempre en actiu, tot depèn de les iniciatives que sorgeixin i les persones que hi puguin participar. D’altra banda, puntualment també es generen grups per projectes concrets ja siguin creats des dels grups de treball o el grup general.

Els grups de treball són els següents:


👥

Núria Luque

Fomentar/generar iniciatives per dinamitzar diferents col·lectius i interrelacions entre ells.


🌱

Rosa Agudo

Propostes i iniciatives per promoure la disminució del nostre impacte ambiental


🏡

Judith Morató

Començar a investigar opcions per solucionar el problema de l’habitatge per a la gent que vulgui viure al poble


📢

Inti Ocean

Millorar la comunicació de les persones que viuen al poble i l’accés a la mateixa.


🛋️

Inti Ocean

Recerca per la gestió i aprofitament màxim dels espais públics pel poble


🎭

Diferents propostes com organització d’un festival que englobi les diferents arts escèniques per tal de crear el poble com un centre de cultura i promoció d’activitats d’art, pintura, música, dansa, teatre, circ…