el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Informació i publicacions sobre habitatge cooperatiu

,

Hi ha molta informació sobre models innovadors per facilitar l’accés a l’habitatge. Hi ha experiències molt interessants promogudes per Sostre Cívic, una associació i cooperativa que es defineixen:

A Sostre Cívic apostem per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa per accedir a l’habitatge, ja que garanteix el dret a l’habitatge a llarg termini i surt del model actual que impulsa la propietat privada com a règim majoritari de tinença. Amb la cessió d’ús, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament en els habitatges cooperatius.

En el seu lloc web tenen molta informació i un apartat específic de publicacions, de les quals en destaquem un parell pel seu interès:

Guia Pas a pas cap a l’habitatge cooperatiu als mons rurals
Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús [n. 1]