el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Ajuts per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya

,

Es poden demanar del 18 d’octubre al 2 de desembre

Aquesta convocatòria està oberta a tots els immobles dels municipis del Priorat menys Falset, ja que té més de 1.000 habitants.

poble de muntanya

A partir del 18 d’octubre es poden demanar els ajuts per rehabilitar edificacions residencials buides ubicades en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. Aquests ajuts pretenen fomentar el repoblament dels municipis més petites i donar resposta a la demanda d’habitatge assequible en aquests entorns.

Qui pot demanar l’ajut

Els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d’edificis o habitatges buits situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

  • Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
  • Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

Llistat dels municipis (document excel)

Actuacions subvencionables

  • Rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per destinar-les a habitatge principal.
  • Honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics o d’execució, de rehabilitació de l’edifici.
  • Millores de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, per exemple, la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients
  • Reparació de deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial, com són la rehabilitació de l’estructura horitzontal o vertical o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.
  • Obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat.

Import de l’ajut

  • Per edificacions de titularitat pública: 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge.
  • Per edificacions de titularitat privada: 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge.

Com es demana

Per internet del 18 d’octubre al 2 de desembre.