el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari

,

El passat 29 de desembre es va publicar al DOGC les resolucions que convoquen els ajuts del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds de l’ajut serà de 60 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació.

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre s’articula mitjançant nou línies:

1.1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte, línia d’ajut 1 (annex 2).

1.2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits, línia d’ajut 2 (annex 3).

1.3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça, línia d’ajut 3 (annex 4).

1.4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari, línia d’ajut 4 (annex 5).

1.5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors, línia d’ajut 5 (annex 6).

1.6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, línia d’ajut 6 (annex 7).

1.7. Línia d’ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària, línia d’ajut 7 (annex 8).

1.8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments, línia d’ajut 8 (annex 9).

1.9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa, línia d’ajut 9 (annex 10).

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics, a la pàgina web: seu.gencat.cat

Les persones interessades, poden inscriure’s a les sessions informatives en línia que ofereix el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (document adjunt).

1ce7825b6fb4aa3465afc5b2f053893dffbaa435